Kazimierz Żurek

Oficjalna strona

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Aktualności Nowości USTALONO WYSOKOŚĆ PODATKÓW NA ROK 2016 DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SZCZUCIN

USTALONO WYSOKOŚĆ PODATKÓW NA ROK 2016 DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SZCZUCIN

Email Drukuj PDF

30 października odbyła się Sesji Rady Miejskiej w Szczucinie. Relacja filmowa z Sesji niżej. Porządek;

 

 

 

 1. Otwarcie Sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Propozycje do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i wnioski Radnych i Sołtysów.
 6. Odpowiedź na zapytania i wnioski Radnych i Sołtysów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Szczucin na rok 2016.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczucin na rok 2016.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na terenie Gminy Szczucin.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczucin na rok 2016.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie długoterminowej pożyczki preferencyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie /zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych na działce nr 813 w m. Dąbrowica – zmiana systemu ogrzewania/
 12. Podjęcie uchwały w sprawie długoterminowej pożyczki preferencyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie /zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych na działce nr 813 w m. Dąbrowica – termomodernizacja/
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym gruntu na działce numer 622/6 obręb Szczucin /15m2/
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym gruntu na działce numer 622/6 obręb Szczucin /15m2/
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym gruntu na działce numer 622/6 obręb Szczucin /15m2/
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działek położonych w Szczucinie dz. nr 659/2 i 1391.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działek położonych w Szczucinie dz. nr 659/3 i 1390.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania regulaminów porządkowych na obiektach sportowych
  w Szczucinie.

20.  Zapytania i wolne wnioski.

21.  Zamknięcie obrad Sesji.

Relacja filmowa z sesji – kliknij w link;

http://www.szczucin.pl/wideorelacje-z-sesji.html