Kazimierz Żurek

Oficjalna strona

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Aktualności Nowości ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZCZUCINIE UTWORZONY – FILM Z OBRAD

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZCZUCINIE UTWORZONY – FILM Z OBRAD

Email Drukuj PDF

W dniu 27 lipca 2015 roku odbyła się VIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Szczucinie. Porządek obrad;

 

  1. Otwarcie Sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. Propozycje do porządku obrad,
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady /protokół do wglądu pok. nr 6/.
  4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej,
  5. Interpelacje i wnioski Radnych i Sołtysów,
  6. Odpowiedź na zapytania i wnioski Radnych i Sołtysów,

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) utworzenia Zespołu Szkół w Szczucinie.

b) powołania przedstawicieli Rady Miejskiej w Szczucinie do Komisji Stypendialnej.

c) zasad udzielania stypendium naukowego, sportowego i artystycznego dla uczniów i studentów.

d) ustalenia Regulaminu korzystania z Kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół w Borkach.

e) utworzenia na terenie Gminy Szczucin Strefy Aktywności Gospodarczej.

f) upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

g)przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Marii Magdaleny
w Szczucinie.

h) udzielenia dotacji dla OSP Szczucin.

i) udzielenia dotacji dla OSP Słupiec.

j) ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Szczucin.

k) określenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na targowisku gminnym w Szczucinie.

l) zmian w Budżecie Gminy Szczucin na 2015r.

m) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025.

n) wyrażenia zgody na zawarcie umowy w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w Szczucinie przy ulicy Wolności 3.

o) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w Szczucinie przy ulicy Wolności 3.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad Sesji.

Niżej link do filmu z obrad Sesji Rady Miejskiej w Szczucinie

http://www.szczucin.pl/wideorelacje-z-sesji.html